Bureau vrijwillige inzet

Wat doet het Bureau Vrijwillige Inzet?

De medewerkers van het bureau vrijwillige inzet zijn de coördinatoren vrijwillige inzet. Zij bemiddelen en begeleiden de vrijwilligers bij de start van hun vrijwillige inzet. Zij kennen de vraag en behoeften van de cliënten van de verschillende afdelingen en locaties en bemiddelen hierin.

Vrijwilligers voegen met hun inzet en ondersteuning toe aan het welzijn van de cliënten. Vrijwilligers ondersteunen de medewerkers bij het geven van warme persoonsgerichte zorg en dienstverlening zodat de cliënt kan blijven zoals hij/zij dat wenst “Ik blijf wie ik ben”.

Matchen vanuit de vraag

De coördinatoren vrijwillige inzet bemiddelen tussen de inzet van de vrijwilliger en de vraag van de cliënt of de afdeling. “Ik blijf wie ik ben” geldt ook voor de vrijwilliger. Het is belangrijk dat de “Talenten” van de vrijwilliger matchen bij de vraag van de cliënt. Het talent van de vrijwilliger is van onschatbare waarde en moet aansluiten bij hun wensen. Vrijwilligers zijn de kers op de taart!

Selectie en matching vindt plaats door de coördinator vrijwillige inzet. Tijdens een eerste gesprek met een potentieel vrijwilliger wordt gesproken over motivatie, persoonlijke omstandigheden en specifieke wensen. Waar nodig krijgt een potentieel vrijwilliger een negatief advies, met opgaaf van reden of bij het niet verkrijgen van een geldig VOG (verklaring omtrent gedrag).

Indien het bekend is wat de vrijwilliger wil gaan doen, vindt er een tweede gesprek plaats tussen de kandidaat vrijwilliger, de coördinator vrijwillige inzet en de contactpersoon voor de vrijwilligers van de mogelijke afdeling of activiteit.

Als de vrijwilliger niet duidelijk heeft wat hij wil doen, wordt er samen met de vrijwilliger gekeken naar de mogelijkheden bij ZGA e.o. die matchen bij de wensen en motivatie van de vrijwilliger.

Potentiële vrijwilligers kunnen alleen gaan starten als ze een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kunnen overleggen. Deze kan door het bureau vrijwillige inzet gratis voor hen worden aangevraagd. De coördinatoren vrijwillige inzet registreren de vrijwilligers. Ook moeten vrijwilligers zich identificeren met een geldig ID-bewijs.

Introductie

Elke nieuwe vrijwilliger begint met een introductie en een inwerkperiode. Het doel hiervan is om de vrijwilliger een goede start te geven. De vrijwilligers worden “gekoppeld” door de coördinator vrijwillige inzet aan de contactpersoon van de vrijwilligers op de afdeling of bij de activiteit. De contactpersoon van de vrijwilligers op de afdelingen en bij de activiteiten hebben een belangrijke rol in de begeleiding van de vrijwilligers. De vrijwilligers worden opgenomen binnen het team van een afdeling.

Er wordt een wederzijdse proefperiode van 3 maanden (dit kan 6 tot 12 weken zijn, afhankelijk van de frequentie waarmee de vrijwilliger komt) afgesproken. Er vindt voor het einde van de proefperiode tussen de kandidaat vrijwilliger en de coördinator vrijwillige inzet en/of de contactpersoon vrijwilligers een evaluatiegesprek plaats.

Wanneer tijdens het gesprek de kandidaat geschikt blijkt en het samenwerkingsverband wederzijds positief wordt ervaren, worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een vrijwilligersovereenkomst. Na ondertekening van dit formulier door de vrijwilliger en de coördinator vrijwillige inzet, wordt de kandidaat beschouwd als vrijwilliger van ZGA e.o.

Vrijwilligers hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van wat in vertrouwen wordt medegedeeld of wat zij horen en zien. In de overeenkomst die de vrijwilliger ondertekent staat dat hij deze geheimhoudingsplicht heeft. Bij het tekenen van de overeenkomst krijgen de vrijwilligers tevens de gedragscode voor vrijwilligers aangereikt door de coördinator vrijwillige inzet.

Het is heel fijn te ervaren hoe prettig mensen dit vinden

Lees het verhaal van Vrijwilliger Bas

Matching voltooid

Nadat de overeenkomst vrijwillige inzet is ondertekend door de vrijwilliger en de coördinator vrijwillige inzet is de contactpersoon van de afdeling of activiteit het eerste aanspreekpunt voor de vrijwilliger. De contactpersoon heeft de vrijwilliger(s) als specifiek aandachtsgebied binnen een zorgteam of dienst. Hierdoor ontstaan korte communicatielijnen tussen de vrijwilliger, de betrokken afdelingen/diensten/teams en het bureau vrijwillige inzet. De coördinatoren vrijwillige inzet blijven in contact met de contactpersonen van de vrijwilligers.

De declaraties van de reis- en onkosten vergoedingen van vrijwilligers en de administratie en wijzigingen van persoonsgegevens blijven werkzaamheden van de coördinatoren vrijwillige inzet. Tevens verzorgen de coördinatoren vanuit het bureau vrijwillige inzet het verstrekken van informatie vanuit de organisatie naar de vrijwilligers.

Ook vrijwilliger worden?

Vrijwilligerswerk is dankbaar werk en betekent heel veel voor onze cliënten

Check onze vrijwilligersvacatures en kijk of er wat voor jou bij zit. Wil je meer informatie en heb je andere ideeën? Neem dan contact op met het Bureau Vrijwillige inzet van Zorggroep Apeldoorn.  Bel met Marjet Looijen – Nikkels: 06 – 10 36 2761 of Ineke Davelaar – Schutte: 06 – 82 30 0183, of mail naar: bureauvrijwilligerswerk@zgapeldoorn.nl

Onze vrijwilligevacatures

Zorgvrijwilliger hospice De Spreng

Group 2
Hospice De Spreng
clock-regular

4 tot 24 uur

Vrijwillige gastheer/gastvrouw

clock-regular

Uren in overleg

Fietsen met cliënten op een duo-fiets

clock-regular

Uren in overleg

Bezoekvrijwilliger

clock-regular

Uren in overleg

Actief bij DemenTalent

Group 2
Dagactiviteiten
clock-regular

Uren in overleg